Navigácia

Partners

Nedeľa 19. 8. 2018

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 7, Čečejovce

Novinky

 • Dvanásť detí zo školy malo to šťastie stráviť šesť dní v družobnej obci Markaz. Ako sa mali môžete nájsť v galérii fotografií.

 • Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa

  Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase...

  Dňa 29.júna 2018 sa zatvoria brány aj našej školy. Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční o 8,00 hodine na školskom dvore.

  Želáme vám krásne prázdniny. Užite si slnko, teplo a v septembri sa opäť stretneme.

 • ... škola končí, ja sa lúčim,

  za to to stálo, bolo tu fajn ...

  Dňa 26.júna 2018 sa uskutoční rozlúčková slávnosť pre žiakov deviateho ročníka v Kultúrnom dome v Čečejovciach so začiatkom o 14.00 hodine.

 • Dňa 5.6.2018 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili Okresného kola Viacboja všestrannosti v Moldave nad Bodvou. Dosiahli nasledovné umiestnenia:

  2. ročník Alexandra Zalacková 2. miesto

  4. ročník Peter Képes 2. miesto

  Jakub Liba 3. miesto

  Všetkým blahoželáme.

 • Dňa 1.6. 2018 sme v ZŠ s MŠ oslávili nezabudnuteľný "Deň detí". Žiaci sa zúčastnili Čečejovského maratónu, spievali, maľovali na tvár, hrali futbal, športovali. Tí menší si zaskákali na nafukovacích hradoch a v poobedňajších hodinách sa zabávali s animátorkou.Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie so sladkou cukrovou vatou a chutný obed.

  Veľká vďaka patrí pánovi starostovi za materiálne zabezpečenie a odovzdanie cien najlepším, predsedovi predstavenstva PD Čečejovce za sponzorovanie akcie, členom TJ Družstevník Čečejovce, predsedovi rady školy, všetkým učiteľom aj zamestnancom, ktorí sa postarali o krásny deň plný zážitkov.

 • Matematika trochu inak - Obrázok 1

  Dňa 29.mája 2018 žiaci 5.a 9. ročníka budú riešiť matematické úlohy v trojčlenných skupinách trochu netradične - na školskom dvore. Úlohy budú mať pripevnené na stromoch a kríkoch.

  Želáme im veľa úspechov...

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pásiky

  Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že v utorok 29.5.2018 „PÁSIK NÁS VŠETKÝCH SPÁJA“.

  Prosíme každého, kto vstúpi do školy, aby prišiel v pásikavom tričku a podporil myšlienku „SME ROVNAKÍ, A PREDSA KAŽDÝ INÝ“.

 • Lego svet je pre našich žiakov veľmi blízky. 2.A a 4. A trieda pod vedením pani učiteliek Mgr. Zuzany Zboraiovej a Mgr. Evy Ballókovej navštívili Bricklandiu v Košiciach, kde si žiaci prezreli množstvo lego postavičiek a vytvorili zaujímavé výtvory z lega, ktoré sa vystavili v miestnej vitríne.

 • Žiaci 2. A triedy navštívili Mestečko povolaní v Košiciach. Mohli si vyskúšať rôzne zamestnania a dozvedieť sa viac o pracovnom svete dospelých. Táto akcia mala veľký úspech.

 • Žiaci 8. ročníka s pani učiteľkami Mgr. Evou Ballókovou a Mgr. Zuzanou Zboraiovou sa zúčastnili exkurzie v Poľsku. Prvý deň navštívili rodné mesto Jána Pavla II. vo Wadowiciach a koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Druhý deň si žiaci pozreli zámok Wawel , Jagelovskú univerzitu a centrum Krakova.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211

Fotogaléria