Navigácia

Partners

Utorok 16. 10. 2018

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 7, Čečejovce

Novinky

 • Oznamujeme žiakom, že v dňoch od 31.októbra do 2.novembra 2018 máme jesenné prázdniny.

  Užite si ich a oddýchnite si!

  V škole sa stretneme v pondelok 5.novembra 2018.

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 04471 Čečejovce v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ a zátvor MŠ na deň 29.október 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, 044 71 Čečejovce oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 17.októbra 2018 (t.j. v stredu) udeľuje voľno žiakom ZŠ z dôvodu jesenného metodického dňa. Školský klub detí nebude v prevádzke.

  Materská škola v prevádzke bude.

 • Ktoré štáty sú v EÚ, ktoré štáty sú v eurozóne? Koľko máme mincí a koľko eurobankoviek?

  Na tieto a ďalšie podobné otázky odpovedali žiaci na aktivite venovanej na "Deň eura" v pondelok 25.9.2018. Súťažili zmiešané družstvá žiakov od 5-teho po 9-ty ročník. Súťaž pripravili pani učiteľky Mgr. Helena Poláková a Mgr. Judita Bačová a organizačne spolupracovali aj pani učiteľky RNDr. Žaneta Takáčová a Mgr. Stela Turňanská. Celá aktivita prebehla v príjemnej atmosfére a žiaci sa po vyhodnotení rozchádzali s novými vedomosťami a zážitkami.

 • V piatok 28.9.2018 sa niektorí žiaci 5. až 9.ročníka zúčastnili na "Noci výskumníkov". V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sa prezentovali Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzita a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied.

  Vedci sa predstavili aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX.

 • Dňa 19.septembra 2018 sa na našej škole uskutoční aktivita "Desatoro slušného správania", ktorej hlavnou myšlienkou je prísť do školy slušne oblečení, a to dievčatá v sukni alebo šatičkách a chlapci aspoň v košeli.

  Dúfame, že všetci podporíte túto super myšlienku ...

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školaVážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia 27. septembra 2018, t.j. vo štvrtok, o 15.30 hodine v jednotlivých triedach školy.

  Rodičovské združenie bude o 16.00 hodine v triede ZAJKOVIA.

  O 17.00 hodine sa uskutoční zasadnutie Rady rodičov v zborovni školy.

  Tešíme sa na Vás...

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt škola Kto to klope dneska k ránu na čarovnú školskú bránu?

  Krásne klope, to mi ver, predsa mesiac september ...

  Dňa 3. septembra 2018 sa otvoria brány aj našej školy. Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční o 8,00 hodine na školskom dvore.

  Tešíme sa na vás ...

 • Dvanásť detí zo školy malo to šťastie stráviť šesť dní v družobnej obci Markaz. Ako sa mali môžete nájsť v galérii fotografií.

 • Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa

  Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase...

  Dňa 29.júna 2018 sa zatvoria brány aj našej školy. Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční o 8,00 hodine na školskom dvore.

  Želáme vám krásne prázdniny. Užite si slnko, teplo a v septembri sa opäť stretneme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211

Fotogaléria