Navigácia

Partners

Štvrtok 19. 4. 2018

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 7, Čečejovce

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že materská škola bude počas letných prázdnin v prevádzke od 2.júla 2018 do 3.augusta 2018 (5 týždňov). Záväznú prihlášku si môžete vyzdvihnúť u pedagógov MŠ.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Čečejovce oznamuje zákonným zástupcom, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať od 2.mája do 3.mája 2018 v čase od 11:00 do 15:00 hod. v riaditeľni školy.

  Zákonní zástupcovia prinesú na zápis rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

 • Súvisiaci obrázok

  Veľká noc prináša zábavu, Veľká noc prináša šťastie.

  Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie.

  Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari.

  Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny

  a usídlia sa tam počas celého roka.

  Od 29. marca do 3. apríla 2018 máme veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).

  Prajeme Vám krásne sviatky a veselú šibačku.

 • Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že dňa 28.marca 2018 bude skrátená prevádzka materskej školy a školského klubu detí, a to do 13,00 hodiny.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Teda presnejšie, naši ôsmaci a deviataci, ktorí sa zapojili do „Európskeho kvízu o peniazoch“, vyhrali 1. miesto na Slovensku!!! Pracovali ako jeden tím, atmosféra bola úžasná, napätá a miestami sa dala krájať nožom, ale dali to! Sme na nich veľmi hrdí ...

  Srdečne blahoželáme...

 • IQ OLYMPIÁDA - Obrázok 1

  Pre koho je súťaž určená? Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl(piaty až deviaty ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta).

  IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Súťaž je navrhnutá tak, aby deti mohli prejaviť svoje individuálne schopnosti a zručnosti. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.
  Do súťaže je potrebné sa zaregistrovať v čase od 1.3.2018 do 31.3.2018 na http://www.iqolympiada.sk/ a prebehne v troch kolách - školské, regionálne a štátne.
  Tešíme sa na Vašu početnú účasť.

 • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Zameriava sa na:

  • výsledky 15-ročných žiakov, čo sú žiaci ukončujúci povinnú školskú dochádzku, s teoretickou možnosťou vstúpiť na trh práce;
  • skúmanie oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré je možné porovnávať v čase.

  Štúdiu PISA realizuje OECD od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky.Slovenská republika sa do štúdie prvýkrát zapojila v roku 2003. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

 • Naši ôsmaci a deviataci sa zapojili do „Európskeho kvízu o peniazoch“.

  Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15- ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách. Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Tento kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií ( od 12. do 18. marca 2018 ).

  Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 15. marca 2018 v čase od 11:00 do 11:40 hod, kvíz bol online prostredníctvom www.youtube.com.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt žiaci v škole kreslene

  Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, 044 71 Čečejovce srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka dňa 9.apríla 2018, t.j. v pondelok, o 15.30 hodine.

  Prosíme rodičov, aby so sebou doniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt štvorlístok Dňa 21.marca 2018 sa uskutoční Testovanie 9-2018

  Časový harmonogram:

  8.10-8.10h (10min):úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov z matematiky

  8.10-8.20 h (10 minút): rozdanie a oboznámenie sa s testom z matematiky

  8.20-9.20 h (60 minút): administrácia testu z matematiky

  9.20-9.25 h (5 minút): zozbieranie testov a OH

  9.25-9.45 h (20 minút): prestávka

  9.45-9.55 h (10 minút): úvodné pokyny a rozdanie OH zo SJL

  9.55-10.05 h (10 minút): rozdanie a oboznámenie sa s testom zo SJL

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211

Fotogaléria