Navigácia

Partners

Streda 12. 12. 2018

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou, Školská 7, Čečejovce

Novinky

 • Dňa 21.11.2018 žiaci 3.ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Zboraiovej a vedúcej knižnice Mgr. Viery Halásovej pripravili prvákom pekný uvítací kultúrny program spojený s pasovaním za čitateľa. Nový čitateľ pri pasovaní dostal pamätný list a sladkú odmenu. Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Rodičovské združenie - Obrázok 1Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia 26.novembra 2018 (pondelok) o 15.30 hodine v jednotlivých triedach našej školy, kde sa vyhodnotí štvrťročná práca Vašich detí a budete oboznámení o ďalších pripravovaných akciách školy. Tešíme sa na Vás!

 • Klasifikačná porada - Obrázok 1Dňa 19. novembra 2018 ( pondelok ) sa uskutoční klasifikačná porada, kde sa budú hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1.štvrťrok školského roka 2018/2019.

 • Dňa 21.novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 5-2018. Žiaci piateho ročníka budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Časový harmonogram:

  8.00-8.10 h (10 minút): úvodné pokyny a rozdanie OH

  8.10-8.20 h (10 minút): rozdanie a oboznámenie sa s testom z MAT

  8.20-9.20 h (60 minút): administrácia testu z matematiky

  9.20-9.25 h (5 minút): zozbieranie testov a OH

  9.25-9.45 h (20 minút): prestávka

  9.45-9.55 h (10 minút): úvodné pokyny a rozdanie OH

  9.55-10.05 h (10 minút): rozdanie a oboznámenie sa s testom zo SJL

 • Milí rodičia a priatelia školy,

  prosíme Vás o pomoc pri vytváraní náučno-relaxačného chodníka, ktorý bude využívaný žiakmi našej školy. Brigáda sa bude konať v dňoch 26. a 27. októbra 2018 ( piatok, sobota ), v čase od 7.30 do 17.00 hodiny v areáli školy.

  Chuť pomôcť a dobrá nálada sú vítané...

 • Oznamujeme žiakom, že v dňoch od 31.októbra do 2.novembra 2018 máme jesenné prázdniny.

  Užite si ich a oddýchnite si!

  V škole sa stretneme v pondelok 5.novembra 2018.

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 04471 Čečejovce v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ a zátvor MŠ na deň 29.október 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, 044 71 Čečejovce oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 17.októbra 2018 (t.j. v stredu) udeľuje voľno žiakom ZŠ z dôvodu jesenného metodického dňa. Školský klub detí nebude v prevádzke.

  Materská škola v prevádzke bude.

 • Ktoré štáty sú v EÚ, ktoré štáty sú v eurozóne? Koľko máme mincí a koľko eurobankoviek?

  Na tieto a ďalšie podobné otázky odpovedali žiaci na aktivite venovanej na "Deň eura" v pondelok 25.9.2018. Súťažili zmiešané družstvá žiakov od 5-teho po 9-ty ročník. Súťaž pripravili pani učiteľky Mgr. Helena Poláková a Mgr. Judita Bačová a organizačne spolupracovali aj pani učiteľky RNDr. Žaneta Takáčová a Mgr. Stela Turňanská. Celá aktivita prebehla v príjemnej atmosfére a žiaci sa po vyhodnotení rozchádzali s novými vedomosťami a zážitkami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211

Fotogaléria