Navigácia

 • Klasifikačná porada

  Klasifikačná porada - Obrázok 1 Dňa 21.januára 2019 ( t.j. pondelok ) sa uskutoční klasifikačná porada za 1.polrok školského roka 2018/2019, kde sa budú hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.

 • Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019

  Pod stromkom darčeky čo srdce pohladia,

  rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

  Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,

  prekrásne Vianoce a šťastný nový rok.

   

  Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019 zo srdca želá kolektív zamestnancov školy.

 • Vianočné prázdniny

  V dňoch od 27.decembra 2018 do 7.januára 2019 máme vianočné prázdniny. V škole sa opäť stretneme v utorok 8.januára 2019.

  Krásne prázdniny!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, 044 71 Čečejovce oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 21.decembra 2018 (t.j. v piatok) udeľuje riaditeľské voľno žiakom z prevádzkových dôvodov. Ani materská škola nebude v prevádzke.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutní na našej škole školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Svoje rýchle počtárske schopnosti si preveria žiaci 3. až 8. ročníka. Najúspešnejší postúpia na okresné kolo.

 • Mikuláš

  6.decembra aj ku nám zavítal Mikuláš a potešil naše detičky nielen v škôlke, ale aj v škole. Keďže nám nenasnežilo, tak neprišiel na saniach, ale na koči....

  Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • KOMPARO

  KOMPARO - Obrázok 1         Dňa 16. novembra 2018 si preveria žiaci 9.ročníka svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky a žiaci 8. ročníka z prírodovedných a zo spoločenskovedných predmetov.

  Držíme im palce!

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 28. novembra 2018 sa v Budimíri uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do okresného kola postúpilo 21 víťazov školských škôl OSJL okresu Košice-okolie. Preverili si svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry v písomnej a ústnej časti. Úspešných bolo iba 6 súťažiacich a naša Vivien Mikókaiová z IX.B sa umiestnila na 1.mieste. Poďakovanie patrí aj Mgr. A. Muchovej za jej prípravu.

  Srdečne blahoželáme...

 • Odklínanie knižnice - pasovanie žiakov 1.ročníka za čitateľov školskej knižnice

  Dňa 21.11.2018 žiaci 3.ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Zboraiovej a vedúcej knižnice Mgr. Viery Halásovej pripravili prvákom pekný uvítací kultúrny program spojený s pasovaním za čitateľa. Nový čitateľ pri pasovaní dostal pamätný list a sladkú odmenu. Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Vianočná akadémia

 • Botanická záhrada

  V novembri sa žiaci 6. ročníka zúčastnili výstavy "Včelárstvo" spojenej s tvorivou dielňou v Botanickej záhrade v Košiciach pod vedením Mgr. Stely Turňanskej. Vypočuli si pútavé rozprávanie včelára o živote včiel a pozreli si výstavu včelárskych pomôcok. Žiaci mali možnosť pracovať s jedným z produktov včiel - včelým voskom a poodlievali si na pamiatku pekné sviečky. Exkurziu spestrila výborná ochutnávka rôznych druhov medu.Výstava sa všetkým páčila a vrátili sa plný zážitkov.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie - Obrázok 1Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia 26.novembra 2018 (pondelok) o 15.30 hodine v jednotlivých triedach našej školy, kde sa vyhodnotí štvrťročná práca Vašich detí a budete oboznámení o ďalších pripravovaných akciách školy. Tešíme sa na Vás!

 • Klasifikačná porada

  Klasifikačná porada - Obrázok 1Dňa 19. novembra 2018 ( pondelok ) sa uskutoční klasifikačná porada, kde sa budú hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1.štvrťrok školského roka 2018/2019.

 • Testovanie 5-2018

  Dňa 21.novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 5-2018. Žiaci piateho ročníka budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Časový harmonogram:

  8.00-8.10 h (10 minút): úvodné pokyny a rozdanie OH

  8.10-8.20 h (10 minút):  rozdanie a oboznámenie sa s testom z MAT

  8.20-9.20 h (60 minút): administrácia testu z matematiky

  9.20-9.25 h (5 minút): zozbieranie testov a OH

  9.25-9.45 h (20 minút): prestávka

   

  9.45-9.55 h (10 minút): úvodné pokyny a rozdanie OH

  9.55-10.05 h (10 minút): rozdanie a oboznámenie sa s testom zo SJL

  10.05-11.05 h ( 60 minút): administrácia testu zo SJL

  11.05 -11.10 h (5 minút): zozbieranie testov a OH

  Počas testovania z matematiky sa povoľuje používanie len modrého pera (nie zmizíkovacie, ani gumovacie), nie sú povolené kalkulačky ani rysovacie pomôcky.

  Ďalšie informácie na www.nucem.sk/Testovanie5.

  Mgr. Monika Szanyiová, riad. školy

 • Brigáda v škole

  Milí rodičia a priatelia školy,

  prosíme Vás o pomoc pri vytváraní náučno-relaxačného chodníka, ktorý bude využívaný žiakmi našej školy. Brigáda sa bude konať v dňoch 26. a 27. októbra 2018 ( piatok, sobota ), v čase od 7.30 do 17.00 hodiny v areáli školy.

  Chuť pomôcť a dobrá nálada sú vítané...

 • J E S E N N É P R Á Z D N I N Y

  Oznamujeme žiakom, že v dňoch od 31.októbra do 2.novembra 2018 máme jesenné prázdniny.

  Užite si ich a oddýchnite si!

  V škole sa stretneme v pondelok 5.novembra 2018.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 04471 Čečejovce v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ a zátvor MŠ na deň 29.október 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

 • Jesenný metodický deň

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, 044 71 Čečejovce oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 17.októbra 2018 (t.j. v stredu) udeľuje voľno žiakom ZŠ z dôvodu jesenného metodického dňa. Školský klub detí nebude v prevádzke.

  Materská škola v prevádzke bude.

 • Deň eura

  Ktoré štáty sú v EÚ, ktoré štáty sú v eurozóne? Koľko máme mincí a koľko eurobankoviek?

  Na tieto a ďalšie podobné otázky odpovedali žiaci na aktivite venovanej na "Deň eura" v pondelok 25.9.2018. Súťažili zmiešané družstvá žiakov od 5-teho po 9-ty ročník. Súťaž pripravili pani učiteľky Mgr. Helena Poláková a Mgr. Judita Bačová a organizačne spolupracovali aj pani učiteľky RNDr. Žaneta Takáčová a Mgr. Stela Turňanská. Celá aktivita prebehla v príjemnej atmosfére a žiaci sa po vyhodnotení rozchádzali s novými vedomosťami a zážitkami.

 • Noc výskumníkov

  V piatok 28.9.2018 sa niektorí žiaci 5. až 9.ročníka zúčastnili na "Noci výskumníkov". V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sa prezentovali Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzita a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied.

  Vedci sa predstavili  aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímavých témach v priestoroch kinosály CINEMAX.

  Pod vedením pani učiteliek Mgr. Heleny Polákovej a Mgr. Judity Bačovej si žiaci prezreli stánky, vyskúšali ponúkané aktivity, napísali testy a obohatili sa tak o nové informácie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211
  +421 55 4649 229 ( školská jedáleň )

Fotogaléria